POUŤ ČESKÉHO ANDĚLA

Záměrem Poutě Českého Anděla je umožnit poutníkům pochopit a procítit význam slov české národní hymny: "...země česká, domov můj." Toto uvědomění je pro naši budoucnost stejně důležité jako uvědomění si, kdo je můj bližní, protože domov neznamená jen určité místo, ale i lidi a další živé tvory, kteří tu se mnou žijí, a se kterými svůj domov sdílím....